Privaatsus Teatis

Käesolev andmekaitse-eeskiri reguleerib teabega seotud toiminguid veebilehtedel, mis viitavad sellele eeskirjale (iga taoline veebileht edaspidi: veebileht). Käesoleva veebilehega seotud andmete vastutav töötleja on Marsh Kindlustusmaakler AS, registrikood 10195016, registrijärgne asukoht:

MARSH KINDLUSTUSMAAKLER AS
TARTU MNT 18
10115, TALLINN
EESTI

Registrikood 10195016

Selle veebilehe ja sellel pakutavate teenuste kasutamiseks peate olema vähemalt 18-aastane ning teil peab olema õigusaktide alusel tekkinud õigus sõlmida õiguslikult siduvaid lepinguid.

Teie teavitamiseks oma tegevusest oleme töötanud välja käesoleva andmekaitse-eeskirja ning siinse veebilehe kaudu meie nimel kogutavaid isikuandmeid töödeldakse kooskõlas käesoleva andmekaitse-eeskirjaga.  Veebilehe kasutamisega annate nõusoleku oma isikuandmete ja muu käesoleval veebilehel hoitavate või teie poolt käesoleval veebilehel või selle kaudu esitatud andmete kasutamiseks, säilitamiseks ja töötlemiseks kooskõlas selles andmekaitse-eeskirjas allpool toodud üksikasjalike nõuetega.

Käesoleva veebilehe suhtes kehtivad veebilehe kasutamise tingimused (edaspidi: tingimused).

Teatud kindlatel juhtudel edastame teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Lisateavet selle kohta saate allpool toodud punktist "Teabe edastamine välisriikidesse".

Sellel lehel kasutame küpsiseid. Küpsised on andmed, mida jagatakse teie veebilehitseja ja mingi veebilehe vahel. Lisateavet selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame, mis liiki küpsiseid me kasutame ning kuidas loobuda küpsistest saate allpool toodud punktidest, mis käsitlevad veebilehel liikumist ja küpsiseid.

Teil on õigus saada juurdepääs teie kohta säilitatavatele isikuandmetele; selleks võtke meiega ühendust aadressil contact@marsh.com või info.estonia@marsh.com. Kooskõlas teie jurisdiktsioonis kehtivate kohalike õigusaktidega võidakse taolise teabele juurdepääsu nõude eest nõuda tasu, millega kaetakse kulud, mis meil tekivad teie kohta säilitatavate isikuandmete teile edastamisega. Teil on õigus esitada vastuväiteid andmete niisugusele töötlemisele, millega võidakse teile tekitada kahju või põhjustada kannatusi ning teil on samuti õigus parandada, kustutada või hävitada ebatäpsed andmed või tõkestada neile juurdepääs.

Kui te olete andnud oma nõusoleku, võime kasutada teie isikuandmeid turustuseesmärkidel. Lisateavet turustamise kohta, samuti selle kohta, kuidas muuta oma eelistusi leiate allpool toodud punktist, mis käsitleb turustamist.

Isikuandmete kogumine, kasutamine ja avaldamine

Teave, mida Marsh käesoleva veebilehe kaudu kogub, jaguneb kahte kategooriasse: 1) teave, mille meie veebilehe külastajad on vabatahtlikult andnud, ning 2) jälgimisteave, mida kogutakse ajal, mil külastajad meie veebilehel liiguvad.

 1. Teave, mille te olete vabatahtlikult andnud
  Käesoleva lehe kasutamise käigus võite otsustada anda meile teavet, mis aitab meil vastata teie vajadustele.  Isikuandmed, mida me kogume, sõltuvad sellest, kuidas te otsustate meie veebilehte kasutada.

  Kui te palute brošüüri
  Kui te palute meilt brošüüri või lisateavet, palume teil avaldada oma nimi, e-posti aadress, teie organisatsiooni nimi ja oma asukohariik, et me saaks teile saata palutud materjali ja teha kindlaks, kas te olete juba Marshi klient.

  Kui te registreerite ennast meie lehel ja/või palute kindlustuspakkumust
  Kui te registreerite ennast veebilehel või palute kindlustuspakkumust, võime küsida teilt teie nime, e-posti aadressi, riiki, telefoninumbrit ja teie pöördumise põhjust, samuti teavet teie ametikoha ja organisatsiooni kohta ning muud teavet, mida on põhjendatult vaja selleks, et me saaksime teha teile kindlustuspakkumuse. Andmete esitamise vormil näitame tärni abil ära selle teabe, mille esitamine on vabatahtlik ja selle teabe, mille esitamine on kohustuslik.  Igasuguseid isikuandmeid, mille te meile edastate, kasutatakse üksnes veebilehel või käesolevas andmekaitse-eeskirjas märgitud eesmärgil.

  Kui te pärast kindlustuspakkumuse saamist otsustate sõlmida lepingu, palume isikuandmeid, mis on vajalikud asjakohase pakkumuse realiseerimiseks ja tehingu jätkamiseks, näiteks tooteks vajalikku nime, aadressi, postiindeksit, kontakttelefoni numbrit, e-posti aadressi, arve väljastamise aadressi või makseandmeid. Me kasutame teie isikuandmeid teie poliisi haldamiseks, kahjukäsitluseks vms, samuti meievahelise õigussuhte üldiseks haldamiseks. Selle kohta, kellele teie isikuandmeid avaldatakse, palun vt punkti "Teie andmete avaldamine".

  Kui te lisate kommentaari
  Lõpetuseks, kui te lisate kommentaari meie veebilehe mis tahes sisu kohta, palume teilt teie täisnime ja e-posti aadressi, et me saaksime, juhul kui te seda soovite, teavitada teid e-posti teel sellest, kui ka teised isikud sama sisu kommenteerivad ning samuti selleks, et saaksime toimetada kommentaare kooskõlas meie veebilehe sobiva kasutamise nõuetega. Pange tähele! Teie antav teave tehakse avalikult kättesaadavaks Marshi töötajatele ja teistele veebilehe kasutajatele.

 2. Jälgimisteave/Teave veebilehel liikumise kohta
  Ajal, mil te veebilehel liigute, võime teavet koguda ka üldkasutatavate teabekogumisvahendite, näiteks küpsiste ja veebimajakate (edaspidi ühiselt: teave veebilehel liikumise kohta) abil. Teave veebilehel liikumise kohta hõlmab tüüpandmeid teie veebilehitseja kohta (nt veebilehitseja tüüp ja keel), teie internetiprotokolli (IP-)aadressi ning toiminguid, mida te veebilehel teete (nt vaadatud leheküljed ja lingid, millele klõpsate). Teavet veebilehel liikumise kohta käsitletakse täpsemalt allpool.

Turustamine

Kui olete andnud oma nõusoleku, võime kasutada teie isikuandmeid selleks, et anda teile teavet muude Marshi pakutavate teenuste ja toodete kohta kindlustus- ja finantsteenuste, riskijuhtimise ja nõustamise valdkonnas või teavitada teid meie sidusühingutest, mis võiksid meie arvates teile huvi pakkuda. Me võime võtta teiega ühendust posti, telefoni või e-posti teel või muul moel.

Te võite hallata seda, millist turustamisalast teavet teile pakutakse profiilikeskuse kaudu. Seal saate valida, millist turustamisalast teavet ja millisel kujul (e-posti, SMS-sõnumi või RSS-kanali kaudu) teile saadetakse.

Teadetest loobumine

Kui te olete varem märkinud, et soovite saada Marshi turustusteateid, kuid enam seda ei soovi, palun võtke meiega ühendust käesoleva andmekaitse-eeskirja lõpus toodud kontaktandmetel või andke meile sellest teada, kui vestlete mõne meie esindajaga. Te võite klõpsata ka teate lõpus oleval ikoonil „loobu teadetest/unsubscribe“ või siseneda veebilehele ja eemaldada märgistuse nende teadete eest, mille saamisega olete varem nõustunud; alates järgmisest päevast te enam neid teateid ei saa. Te ei saa loobuda teadetest, mis on vajalikud selleks, et osutada teile nõutud teenuseid ja mis ei sisalda turustusalast teavet.

Teave veebilehel liikumise kohta

Küpsised
Nagu paljud ettevõtted nii kasutame ka meie sellel veebilehel küpsiseid. Küpsised on andmed, mida jagatakse teie veebilehitseja ja mingi veebilehe vahel. Küpsiste kasutamine võimaldab kasutaja kasutuskogemust kiirendada ja hõlbustada. Küpsis saab sisaldada vaid selliseid isikuandmeid, mida te ise annate. Küpsisega ei saa lugeda andmeid teie arvuti kõvakettalt.

On olemas erinevate funktsioonidega küpsiseid.

(i) Seansiküpsised: need salvestatakse teie arvutisse üksnes teie veebikülastuse ajaks. Need kustutatakse automaatselt, kui veebilehitseja suletakse. Tavaliselt salvestavad need küpsised anonüümseid külastusandmeid, mis võimaldavad teil liikuda mingil veebilehel ilma, et te peaksite end igal leheküljel eraldi registreerima. Nendega ei koguta mingeid andmeid teie arvutist.

(ii) Püsiküpsised – püsiküpsis salvestatakse failina teie arvutisse ja see jääb sinna ka pärast veebilehe sulgemist. Veebileht, mis selle küpsise lõi, suudab seda lugeda, kui te uuesti asjaomast veebilehte külastate.

(iii) First-party küpsised: sedalaadi küpsise ülesanne on säilitada teie eelistusi konkreetsel veebilehel. Need salvestatakse ning neid vahetatakse serveri ja teie arvuti kõvaketta vahel. Neid ei kasutata muuks kui teie määratud isiklike eelistuste salvestamiseks.

Me ei kasuta oma veebilehtedel kunagi kolmandate isikute küpsiseid või nõuetele mittevastavaid küpsiseid, kuid me kasutame kolmandate isikute pakutavaid veebimajakaid (vt punkt „Veebimajakad“).

Lisateavet märgitud küpsiseliikide ja üldiselt küpsiste kohta leiate veebilehelt aboutcookies.org.

Meie kasutame küpsiseid alljärgnevatel eesmärkidel.

Kui see on hädavajalik
Need küpsised on vajalikud selleks, et võimaldada teil veebilehel liikuda ja kasutada selle funktsioone, näiteks saada juurdepääs veebilehe turvatud osadele. Ilma nende küpsisteta ei saa osutada teie palutud teenuseid, näiteks teha kindlustuspakkumust, või te ei saa siseneda oma kontole. Nende küpsistega ei koguta teie kohta teavet, mida saaks kasutada turustuseesmärkidel või millega jäetakse meelde, kus te Internetis käinud olete.

Jõudlus
Nende küpsistega kogutakse teavet selle kohta, kuidas külastajad veebilehte kasutavad, näiteks millistele lehekülgedele lähevad külastajad kõige sagedamini, ning selle kohta, kas nad saavad veebilehekülgedelt veateateid. Need võimaldavad meil ka dokumenteerida ja lugeda veebilehe külastajate arvu; nii saame teada, kuidas külastajad veebilehte kasutavad ja parandada veebilehe toimimist. Nende küpsistega ei koguta niisugust teavet, mis võimaldab külastajaid tuvastada, sest kogu kogutav teave on anonüümne ja seda kasutatakse üksnes veebilehe toimimise täiustamiseks.

Funktsionaalsus
Need küpsised võimaldavad meie veebilehel jätta meelde teie valikuid (nt teie kasutajanime, keele-eelistust ja piirkonda) ning pakkuda täiustatud võimalusi. Näiteks võib veebileht jätta meelde teie registreerimisandmeid, nii et te ei pea oma konto kasutamiseks pidevalt sisse logima, kui kasutate veebilehe vaatamiseks kindlat seadet. Neid küpsiseid saab kasutada ka selleks, et jätta meelde teie tehtud muudatused teksti suuruses, kirjatüübis ja muudes veebilehe osades, mida te omatahtsi muudate. Samuti saab neid kasutada teile palutud teenuste osutamiseks, näiteks video vaatamise või mingi artikli kommenteerimise võimaldamiseks. Tavaliselt kogutakse nende küpsistega anonüümseid andmeid. Nende küpsistega ei koguta teie kohta sellist teavet, mida saaks kasutada reklaamieesmärkidel või millega jäetakse meelde, kus te Internetis käinud olete.

Lisateavet küpsiste lubamiseks ja mittelubamiseks oma veeblehitsejas leiate oma veebilehitseja abiinfost või veebilehelt aboutcookies.org.

Me kasutame veebilehe kohta statistiliste andmete kogumiseks Google Analyticsit. Lisateavet Google Analyticsi määratud küpsiste kohta leiate veebilehelt Google Code.

Veebimajakad

Sellel lehel võidakse kasutada ka veebimajakaid (sealhulgas kolmandate isikute pakutavaid veebimajakaid) kas eraldi või koos küpsistega, et koguda teavet kasutajatepoolse veebilehe kasutamise ja Marshiga e-posti teel suhtlemise kohta. Veebimajakad on läbipaistvad elektroonilised pildid, mis tunnevad ära teatud tüüpi teabe teie arvutis, näiteks küpsised, kui te vaatate teatud veebimajakaga ühendatud veebilehte, samuti veebimajakaga seotud veebilehe kirjelduse. Me kasutame veebimajakaid veebilehtede käigushoidmiseks ja täiustamiseks ning e-posti teel suhtlemiseks. Me võime kasutada veebimajaka abil kogutud teavet koos muu teabega, mis meil on oma klientide kohta, et pakkuda teile teavet Marshi ja meie teenuste kohta. Me anname kõnealuse ülevaate anonüümselt.

IP-aadressid

Kui te külastate meie veebilehti, hangib Marsh teie internetiprotokolli (IP) aadressid, et jälgida ja koondada teavet, mis ei sisalda isikuandmeid. Näiteks kasutab Marsh IP-aadresse selleks, et jälgida, millistest piirkondadest pärit kasutajad veebilehtedel liiguvad. IP-aadresse säilitatakse nii, et teie isikut ei ole võimalik IP-aadressi abil tuvastada. Kui te ei soovi, et teie IP-aadressi säilitataks, palun loobuge sellest võimalusest, kasutades ühte punktis "Teadetest loobumine" märgitud meetodit.

Teie andmete avaldamine või kasutamine

Me ei vaheta teie andmeid Marsh & McLennan Companies, Inc kontserni (MMCo) mittekuuluvate äriühingutega ega müü või levita teie andmeid väljapoole nimetatud kontserni ilma teie nõusolekuta, välja arvatud teie juhiste täitmiseks (sealhulgas selleks, et osutada teile teenuseid, mille kohta olete meiega lepingu sõlminud) või kooskõlas käesoleva andmekaitse-eeskirjaga. Käesolevat andmekaitse-eeskirja ei kohaldata isikuandmetele, mis on juba avalikult kättesaadavad. Käesoleva andmekaitse-eeskirja sätted kehtivad isikuandmete suhtes, mille me oleme saanud kolmandalt isikult, ka juhul, kui meile teadaolevalt on isikuid, kelle isikuandmetega on tegemist, teavitatud nende andmete kogumise põhjus(t)est ja tõsiasjast, et andmeid võidakse avaldada kolmandatele isikutele, näiteks MMCole.

Me võime kasutada või levitada teie isikuandmeid õigusaktides sätestatud ulatuses ja kooskõlas alljärgnevate sätetega.

(i) Teenuste osutamine. Klientidele teenuste tavapärase osutamise käigus võidakse teie isikuandmeid jagada MMCoga teaduslikel ja statistilistel eesmärkidel, süsteemi haldamiseks ning kuritegude ennetamiseks või avastamiseks. Kui te annate meile teavet, mis sisaldab kolmandate isikute isikuandmeid (nimesid, aadresse või muud elusolevaid inimesi puudutavaid andmeid), säilitame ja kasutame nimetatud isikuandmeid selleks, et osutada teile üldisi kindlustus- ja muid teenuseid, eeldades, et neid inimesi, kelle isikuandmetega on tegemist, on teavitatud andmete kogumise põhjus(t)est ja asjaolust, et andmeid võidakse avaldada kolmandatele isikutele, näiteks MMCole.

(ii) Kindlustuspakkumuste tegemine ja kindlustuse vormistamine. Selleks, et koostada teie palutud kindlustuspakkumus ja juhul, kui te otsustate sõlmida kindlustuslepingu, peame jagama teilt teie kohta kogutud isikuandmeid asjakohaste kindlustusandjate, -agentide ja teenusepakkujate, nõustajate ning turu-uuringute ja kvaliteeti tagavate ettevõtetega. Kui need kolmandad isikud kasutavad ja töötlevad teie isikuandmeid, nõuame neilt, et nad kasutaksid teie isikuandmeid üksnes viisil, mis on kooskõlas käesoleva andmekaitse-eeskirjaga. Kui kõnealused kolmandad isikud soovivad kasutada teie isikuandmeid mis tahes muul eesmärgil, on neil õigusaktidest tulenev kohustus teid sellest teavitada ja vajaduse korral taotleda teilt nõusolek. Nimetatud kolmandate isikute kohta lisateabe saamiseks palun võtke meiega ühendust aadressil contact@marsh.com või info.estonia@marsh.com.

(iii) Agendid ja teenusepakkujad Mõnikord sõlmime me teiste äriühingute ja inimestega lepinguid meie nimel ülesannete täitmiseks või teenuste osutamiseks, näiteks selle veebilehe majutamiseks ning meie nimel e-posti saatmiseks ja telefonikõnede tegemiseks. Need isikud võivad saada juurdepääsu isikuandmetele, näiteks aadressidele, mis on vajalikud neile pandud ülesannete täitmiseks, kuid neil on keelatud kasutada nimetatud andmeid muul eesmärgil peale Marshile teenuste osutamise.
iv) Varade üleandmine. Oma äritegevuse arendamise käigus võime me müüa või osta varasid. Taoliste tehingute korral moodustavad isikuandmed tavaliselt ühe osa üleantavatest ettevõtte varadest. Kui omandatakse kas Marsh äriühinguna või kõik Marshi varad, võivad teie isikuandmed olla üheks üleantavaks varaks. Seega võime me sellistel juhtudel teie isikuandmeid avaldada ja/või üle anda kolmandast isikust ostjale.

(v) Õigusalased küsimused. Ilma teie eelneva nõusolekuta võib Marsh säilitada ja avaldada teie mis tahes isikuandmeid või mis tahes teavet teiepoolse veebilehe kasutamise kohta, kui Marsh arvab heauskselt, et see on vajalik: a) MMCo, töötajate, teiste veebilehe kasutajate või avalikkuse õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks; b) selle veebilehe kasutamise kohta kehtivate tingimuste rakendamiseks; või c) selleks, et vastata väidetele, mille kohaselt rikutakse veebilehe mis tahes sisuga kolmandate isikute õigusi. Me võime avaldada isikuandmeid, kui me peame seda vajalikuks mis tahes kehtiva seaduse, määruse, käimasoleva õigusmenetluse või valitsusasutuse nõude täitmiseks.

(vi) Marshi töötajad. Me edastame teie isikuandmeid oma töötajatele ja muudele MMCo töötajatele, kes töötlevad teie isikuandmeid meie nimel ning täidavad selle käigus alljärgnevaid ülesandeid: turustusosakond teeb kõiki turustustoiminguid. Kui tegemist on õigusliku küsimusega, tegelevad sellega õigusvaldkonna töötajad. Kui tegemist on värbamise ja/või jätkuva töösuhte küsimusega, tegeleb asjaga personaliosakond. Kui andmete töötlemine seondub veebilehe toimetamisega, suunatakse andmed IT-meeskonnale ja seejärel asjaomastele äriüksustele. Lisaks sellele töötleb ettevõte isikuandmeid selleks, et hinnata töötajaid või kaaluda nende kandidatuuri edutamiseks või palgatõusuks või mujale suunamiseks. IT osakond võib töödelda töötajate ja klientide isikuandmeid süsteemide või rakenduste haldamise käigus, kui juurdepääsu nimetatud andmetele ei ole võimalik vältida.

Teabe edastamine välisriiki

Eespool märgitud eesmärkidel ja süsteemide haldamiseks võidakse teie isikuandmeid edastada mis tahes riiki, sealhulgas Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) mitte kuuluvatesse riikidesse, kus ei pruugi kehtida sama karmid andmekaitse-eeskirjad kui EMPs. Marshil on filiaale enam kui 100 riigis kogu maailmas; palun klõpsake siia, et näha nimekirja meie kontserni äriühingutest, kellele me võime edastada teie isikuandmeid. Teie andmeid või isiklikku teavet võidakse edastada nendele filiaalidele, kuid üksnes juhul, kui te palute, et me osutaks teile teenust teises riigis.

Käesoleva veebilehe kaudu kogutud isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse Ameerika Ühendriikides. Marshile veebimajutust pakkuv ettevõte vastab Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi kehtestatud ELi Safe Harbor raamistikule, mis käsitleb Euroopa Liidust andmete kogumist, kasutamist ja säilitamist. Kui andmete saaja ei ole kohustunud järgima Safe Harbor programmi põhimõtteid, tagame, et teie isikuandmeid kaitstakse piisavalt muude meetmetega.

Kui te edastate Marshile käesoleval veebilehel või selle kaudu teise isiku isikuandmeid ja neid isikuandmeid kaitstakse teise osariigi või riigi õigusaktide alusel, kohustute täitma kohaldamisele kuuluvaid õigusakte, mis käsitlevad teie õigust kasutada nimetatud isikuandmeid, edastada neid Marshile, nende Marshi-poolset säilitamist veebilehel elektroonilises formaadis ja kasutamist maakleri- ja muude teenuste osutamiseks teie organisatsioonile kooskõlas käesoleva andmekaitse-eeskirjaga.

Isikuandmete ajakohastamine

On oluline, et teie isikuandmed, mida me säilitame, oleks täpsed, täielikud ja ajakohased. Kui teie andmed muutuvad, saate neid ajakohastada, muutes oma andmeid oma kontol. Te võite teha seda ka nii, et saadate meile e-kirja aadressil contact@marsh.com või info.estonia@marsh.com.

Sobiva kasutamise nõuded

Kui te jätate kommentaari mis tahes Marshi avaldatud teabe juurde või osalete Marshi foorumis või jututoas toimuvates aruteludes, palume teil teha seda kooskõlas alljärgnevate normide mõttega.

 • Palun tagage oma kommentaaride täpsus ja/või tõesus.
 • Palun järgige oma riigi kehtivaid õigusakte – ärge kasutage seda veebilehte selleks, et postitada teotava, ropu, solvava, vihaõhutava või provokatiivse sisuga sõnumeid.
 • Ärge rikkuge teiste isikute intellektuaalomandiõigusi (nt autori-, kaubamärgi või andmekoguõigusi).

Iga osaleja arvamus on vaid tema arvamus ning seda ei tohi samastada Marshi arvamusega.

Me edastame teie kommentaarid MMCo töötajatele, kes kontrollivad veebilehele jäetud märkusi. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas MMCo töötajad teie isikuandmeid töötlevad vt punkti "Teie isikuandmete avaldamine ja kasutamine" alapunkti vi) "Marshi töötajad".

Välislingid

Marsh lisab linke teistele veebilehtedele, kus kehtivaid andmekaitse-eeskirju me ei kontrolli. Kui te lahkute meie serveritest (te saate sellest aru, kui kontrollite internetiaadressi oma veebilehitseja aadressireal), kehtib teie antud isikuandmete kasutamise kohta selle veebilehe pidaja andmekaitse-eeskiri, mida te parasjagu külastate. See eeskiri võib meie eeskirjast erineda. Kui te ei leia nende veebilehtede kodulehelt linki andmekaitse-eeskirja juurde, peaksite lisateabe saamiseks võtma selle veebilehega vahetult ühendust.

Turvalisus

Me oleme kehtestanud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, mis on vajalikud selleks, et tagada kogutavate, kasutatavate ja säilitatavate isikuandmete turvalisus ning ennetada nende muutmist, kadu, lubamatut töötlemist või neile lubamatut juurdepääsu, võttes arvesse tehnika arengut, säilitatavate andmete olemust ja riske, mis ohustavad neid andmeid kas inimtegevuse tulemusena või oma füüsilises või loomulikus keskkonnas olles. Kuid hoolimata turvameetmete tõhususest, ei ole ükski turvasüsteem täiesti läbimatu. Me ei saa garanteerida oma andmekogu turvalisust ega seda, et teie antud isikuandmeid ei loeta nende Interneti kaudu edastamise ajal. Me palume teil järgida omapoolseid võimalusi ning hoida rangelt salajas kõiki arvuti salasõnu, mida te kasutate Internetti või käesolevale veebilehele pääsemiseks. Me palume teil olla vastutustundlik ja teatada kõikidest vähem turvalistest kohtadest meie veebilehel või rakendustes, mis on meie veebilehtede kaudu kättesaadavad.

Töösuhtega seotud teave

Teil võib olla võimalik esitada selle veebilehe kaudu meile oma elulookirjeldus või taotlus või avaldus ametikoha saamiseks. Kui esitate teavet nimetatud eesmärgil, kasutame (sealhulgas võime edastada) teie esitatud isikuandmeid selleks, et hinnata teie kvalifikatsiooni ning võtta teiega ühendust seoses mis tahes Marshis või selle sidusühingutes pakutava ametikohaga, mille vastu võib teil meie arvates olla huvi.
Me võime edastada teie isikuandmeid teistele MMCo liikmetele teie taotluse kaalumiseks. Sellega kaasneb teie isikuandmete edastamine meie töötajatele, kes töötlevad andmeid meie nimel. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas MMCo töötajad teie isikuandmeid töötlevad vt punkti „Teie isikuandmete avaldamine ja kasutamine“ alapunkti vi) "Marshi töötajad".

Andmekaitse-eeskirja muutmine

Käesolevat andmekaitse-eeskirja muudeti viimati 8. mail 2012. Me võime andmekaitse-eeskirja aeg-ajalt muuta. Kui me seda teeme, hakkavad muudatused kehtima kohe. Kui te külastate meie veebilehte korrapäraselt, soovitame teil kontrollida andmekaitse-eeskirja samuti korrapäraselt.

Kontaktandmed

Küsimused käesoleva andmekaitse-eeskirja kohta tuleks edastada meile kontaktvormi kaudu või saata meile kirjalikult alljärgnevale aadressile:

Marsh Kindlustusmaakler AS
Tartu mnt 18
10115, Tallinn