Tooted ja teenused

Ehitus ja projekteerimine
Ehitus ja projekteerimine
Marsh pakub konsultatsioone ja kindlustusmaaklerteenust igas ehitusharus, muuhulgas:   >>
Energeetika
Energeetika
Marsh on konkurentsitult suurim energeetikasektori riskide kindlustuse vahendaja maailmas (turuosa ca 60%). Marsh vastutab suurima energeetikasektori kindlustusportfelli kindlustu...  >>
Ettevõtte reisikindlustus
Ettevõtte reisikindlustus
Marsh pakub parima katte ja hinnaga reisikindlustust, mille oleme välja töötanud kasutades ära meie kogemust ja positsiooni kindlustusturul.  >>
Finantssektor
Finantssektor
Finantsinstitutsioonid on koos infotehnoloogia arenguga kasvanud rahvusvahelisteks ettevõteteks, mis pakuvad mitmekülgseid teenuseid.   >>
Garantiikindlustus
Garantiikindlustus
Garantiikindlustuse osas pakume nõustamist ja kindlustusvahendus teenust peamiselt ehituslepingute kindlustuse garantiidele. Seda nii aastamahu- kui lepingupõhiselt.   >>
Infrastruktuur
Infrastruktuur
Marshi meeskond mõistab avaliku sektori, erainvestorite, laenuandjate ja ehitussektori riskitaluvuse erilaadsust. Abistame kliente projekti- ja investeerimisriskide juhtimisel, ris...  >>
Jae- ja hulgikaubandus
Jae- ja hulgikaubandus
Jae- ja hulgikaubandus on omandanud maailma äritegevusvaldkondade seas suurima osakaalu. Kaubandus on muutunud üha globaalsemaks äriks ning tihedas konkurentsis on selle sektori et...  >>
Kahjukäsitlus
Kahjukäsitlus
Kahjude käsitlemine on kindlustuse üks suurimaid väljakutseid ning omamoodi selgub antud protsessi käigus, kas kindlustusleping ka reaalselt toimib. Selle jaoks on vaja teha aga su...  >>
Kinnisvara
Kinnisvara
Marshi kinnisvaraüksuse (Real Estate Practice) moodustavad ülemaailmse koostöövõrgustiku nõustajad, kes aitavad kinnisvaraklientidel oma riske tuvastada, määratleda ja juhtida, kas...  >>
Krediidikindlustus
Krediidikindlustus
Ostjatele maksetähtaja pakkumine on muutnud äritegevuses standardiks. Krediiditingimustel müümisega kaasneb alati risk, et ostja jätab saadud kauba või teenuse eest tasumata.   >>
Laevandus
Laevandus
Marsh’il on pikaajalised kogemused erinevate laevafirmade ja veesõidukite riskide kindlustamisel. Tegeleme reisilaevade, kaubalaevade, tankerite, puksiiride, sadamate, laevaehitus-...  >>
Lennundus
Lennundus
Marshi üks tugevamaid valdkondi maailmas on lennundusega seotud tegevusala ning meie vastava valdkonna spetsialistid on koondatud ühtsesse töögruppi Aviation and Aerospace Practice...  >>
Meditsiin ja tervishoid
Meditsiin ja tervishoid
Kahjunõuete järjest kasvavad summad, ravivigade kindlustuse piiratud saadavus, survestatud eelarved, vajadus suurema efektiivsuse järele ning suurem meedia tähelepanu on kõigest mõ...  >>
Rahvusvaheliste klientide lahendused
Rahvusvaheliste klientide lahendused
Marshi rahvusvaheline klienditeenusüksus (Multinational Client Service - MCS) saab aidata klientidel paremini mõista ja hallata oma ülemaailmset riskiolukorda. Sel ajal kui teised ...  >>
Raudteesektor
Raudteesektor
Marshil on pikaajaline kogemus kindlustus ja riskijuhtimise lahenduste pakkumises Raudteesektori klientidele. Lisaks kohalikule praktikale ja teadmistele teeme tihedalt koostööd Ma...  >>
Riskijuhtimise nõustamine
Riskijuhtimise nõustamine
Praeguses majanduskeskkonnas on ettevõtteüleste riskide tõhus juhtimine võtmetegur iga organisatsiooni pikaajalise elujõulisuse tagamisel. Kuigi riskijuhtimise ja rahalise elujõuli...  >>
Telekommunikatsioon, Meedia ja meelelahutus
Telekommunikatsioon, Meedia ja meelelahutus
Kommunikatsiooni-, meedia- ja tehnoloogiasektoris (Communications, Media & Technology – CMT) toimuvad kiired muutused, mis puudutavad nii väärtusahelat, tehnoloogiat kui ka teenus...  >>
Toodete lisagarantii kindlustused
Toodete lisagarantii kindlustused
Lisagarantii kaitseb sõiduki omanikku/importööri/diilerit sõiduki ootamatute mehaaniliste ja elektriliste riketega seotud remondiks vajalike varuosade ja töö maksumusega kaasnevate...  >>
Tootmisettevõtted
Tootmisettevõtted
Marshil on pikaajaline ja suur kogemus erinevates tootmisvaldkondades pakkudes neile erinevaid lahendusi riskide juhtimiseks ja maandamiseks.   >>
Transport ja logistika
Transport ja logistika
Suur osa äritegevuses tehtavatest tehingutest seisneb kauba ostmises ja müümises. Olulisemateks riskideks seejuures on kaupa vedava veoki sattumine liiklusõnnetusse, kauba võimalik...  >>
Võrdlusuuringud
Võrdlusuuringud
Kindlustusturu andmete hulk mida Marsh igapäevaselt haldab on märkimisväärne. Olgu see tegevusharu, kindlustusliigi vms põhine info, Marsh on võimeline pakkuma Teile võrdlust Teie ...  >>
Keskkonnariskid
Keskkonnariskid
Keskkonnariskid võivad väga halvasti mõjutada ettevõtete rahalist olukorda ja võimet saavutada oma ärieesmärgid. Olemasolevad ja kavandatavad õigusnormid, aga ka keskkonnariskide j...  >>
Krediidiriskid
Krediidiriskid
Marshi krediidikindlustuse spetsialistid on keskendunud ettevõtete nõustamisele ostjatega seotud riskide maandamiseks, rahavoo ja finantseerimistingimuste parandamiseks.  >>
Küberriskid
Küberriskid
Internet ja võrgutehnoloogiate areng on muutnud ettevõttete tegevust. Võimalus andmeid hõlpsasti salvestada ja jagada on muutnud andmetele ligipääsu ning kogu müügi- ja turundusteg...  >>
Looduskatastroofid
Looduskatastroofid
Loodusohud, nagu maavärin, orkaan, torm ja üleujutus, võivad avaldada äritegevusele väga suurt mõju. Ent kuigi riskide toimumisaega ning kohta ei ole võimalik ette näha, saab neind...  >>
Muutuv majanduskeskkond
Muutuv majanduskeskkond
Marsh põhjalikud teadmised riskijuhtimisest ja kindlustusturu pakutavatest lahendustest aitavad klientidel tõhusamalt riske kindlaks teha, maandada ohutegureid ja juhtida oma ettev...  >>
Pandeemia
Pandeemia
Erinevalt piirkondlikest juhtumitest, milleks on näiteks orkaanid, maavärinad või terrorirünnakud, on pandeemia laia levikuga ülemaailme juhtum, mis mõjutab kaudselt tervet maailma...  >>
Poliitilised riskid
Poliitilised riskid
Poliitilise riski kaitse on oluline investeerides välisriiki, samuti müües või osutades teenust välisriigi ostjale või tehes ettemaks välisostjale. Poliitiline risk realiseerub, ku...  >>
Tarneahela kindlustamine
Tarneahela kindlustamine
Tänapäeval on kaubavahetused muutunund ülemaailmseteks. Rahvusvahelised tarneahelad võimaldavad pakkuda tooteid ja teenuseid paremini, kiiremini ja odavamalt kui kunagi varem.   >>
Terrorism
Terrorism
Marshi terrorismi ja poliitilise vägivalla erimeeskond on spetsialiseerunud ärimaailma kaitsele selle kindlustusriski hävitava mõju eest.Hoolimata laastavast kahjust, mida terroris...  >>
Töötajatega seonduvad riskid
Töötajatega seonduvad riskid
Organisatsioonidel tuleb tänapäeval toime tulla suure hulga riskide ja kulutustega, mis kaasnevad töötajate ning nende tegevusega.   >>
Tootevastutus ja tagasikutsumine
Tootevastutus ja tagasikutsumine
Ettevõtetel tuleb seoses toodete valmistamise, müügi ja turustamisega kanda erakordset vastutust, mis hõlmab ka toodete teostusega seotud garantiisid.  >>
Ühinemised ja ülevõtmised (M&A)
Ühinemised ja ülevõtmised (M&A)
Marshi ülemaailmne börsivälise kapitali ning ühinemiste ja omandamiste üksus kasutab Marshi üldplatvormi, et osutada ladusalt tehinguteenuseid alates tehingueelsest auditist ja teh...  >>