Maailma Majandusfoorum: Globaalsed Riskid 2015

Vastavalt World Economic Forum Global Risks 2015 Report'ile nähakse järgmise kümne aasta tõenäoliselt suurima globaalse riskina riikidevahelisi konflikte.  Lisaks kahjustavad kasvavad küberriskid ning keskkonnaprobleemid  sotsiaalset stabiilsust ning suurendavad ebakindlust maailmas, mis ei ole valmis selliste väljakutsetega silmitsi seisma.

Global Risk 2015 raport on koostatud Maailma Majandusfoorumi jaoks ning põhineb eri valdkondade enam kui 900 eksperdi hinnangutel. Raport käsitleb 28 peamise riski tõenäosust ja mõju 10 aasta perspektiivis, analüüsides neid riske ning tuvastades nende potentsiaalsed koosmõjud. Marsh & McLennan Companies on Maailma Majandusfoorumi algatusel loodud raporti iga-aastane koostööpartner.

Vaata Global Risk 2015 pressikonverentsi kordust.

Loe John Drzik’i – Marsh’i  Global Risk and Specialities president ja Marsh ja McLennan Companies Global Risk Center juhataja – artiklit veebilehelt BRINK.

Riskide graafik

Riskide graafik koondab Maailma Majandusfoorumi uuringu vastuseid enam kui 900 riskieksperdilt eri valdkondadest (ettevõtjad, riigijuhid, valitsusväliste organisatsioonide esindajad, teadlased ja akadeemiline kogukond). Graafiku vertikaaltelg näitab riskide võimaliku mõju suurust; horisontaaltelg kajastab riski realiseerumise tõenäosust. Kõige tõenäolisemad ja suurima mõjuga riskid on riikidevaheline konflikt ning veekriis. Vaata Riskide graafikut siit.

  

Riskide koosmõju

Globaalsed riskid on omavahel seotud ning nende koosmõju võib võimendada tagajärgi ettearvamatul moel.  Riskide koosmõju graafik näitab riskide seotust ning nende koosmõju tugevust. Uuringule vastanud ekspertide  hinnangul on tugevaim seos tööpuuduse ning sügava sotsiaalse ebastabiilsuse vahel. Vaata graafikut siit.

 

 

Loe või lae alla Global Risks 2015 raport.