Ärikatkemise kindlustuse efektiivsus: viis võtmeküsimust

Äri katkemine (Business Interruption – BI) ei pruugi olla ainult varakahju tagajärg, vaid igasugune tegur, mis katkestab ettevõtte äritegevuse. Terrorism, tõrked tarneahelas, loodusõnnetused, küberrünnakud – need kõik võivad põhjustada äri katkemist. On oluline, ettevõtjad arvestaksid nende riskidega ning et oleks tagatud rahaliste vahendite olemasolu kahju leevendamiseks ning äritegevuse kriisiplaanide teostamiseks. Kuna eelpool nimetatud suure ulatusega riskid mõjutavad üha enam ettevõtete toimetulekut, peavad riskijuhtimine ja riskide ülekandmine töötama käsikäes, et muuta ettevõtteid jätkusuutlikumaks. Tavapärane ärikatkemise kindlustuskaitse ei pruugi mitmeid olulisis riske arvesse võtta, mistõttu tuleb kindlustuskatet laiendada järgmisele tasemele.

Varakahju jääb endiselt üheks suuremaks riskiks, millega ettevõtted silmitsi seisavad ning vara- ja ärikatkemise kindlustus (PD/BI) on üheks põhiliseks kindlustusliigiks, mida ettevõtted ostavad. See on hea alus, mille põhjal ärikatkemise kindlustust täiustada.

Käesoleva raporti aluseks on viis äri katkemise põhiküsimust, mida uuritakse arvestades kliendiküsitlusi, tegevusharu statistikat ning rahvusvaheliste ärijuhtide vaateid. Analüüsiti pakutavate kindlustuskatete piiranguid ning võimalikke mehhanisme kindlustuskaitse täiustamiseks.

Raporti viis põhiküsimust on:

  • Õigete kindlustusväärtuste määramine
  • Hüvitisperioodi seadmine
  • Ärikatkemise hüvitise tagamine laiaulatusliku kahju korral (nt loodusõnnetused)
  • Tarneahela katte välistused vara- ja ärikatkemise kindlustuse poliisides
  • Kahjukäsitluse optimeerimine

Business Interruption Wording Review raport (ilmunud 2012. aastal Chartered Institute of Loss Adjusters (CILA) poolt) toob välja ka palju muid probleeme, mis on väärt kaalumist. Eespool loetletud viis põhiküsimust on aga peamised murekohad, mis vajavad kolleegide, klientide, kahjukäsitlejate, juristide ja kindlustusandjate arvates lahendamist.

Kuigi mõnedele küsimustele on kindlustusseltside ja –maaklerite koostöös lahendusi pakutud, on enamik kindlustuspoliise siiski puudulikud ning väärivad meie tähelepanu ning jätkuvat tööd kindlustuskaitse parandamiseks.

Loe või lae alla täis mahus raport siit